nośnik

nośnik
nośnik {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. -a {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'maszyna robocza służąca do podnoszenia i przenoszenia materiałów w obrębie zakładu, np. dźwignica, przenośnik, podnośnik, wózek, oraz do przenoszenia materiałów i przedmiotów na duże odległości, np. tabor kolejowy, drogowy, wodny,{{/stl_7}}{{stl_7}} lotniczy' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'substancja, która przenosi coś, np. ciepło, dostarcza czegoś, rzadziej przewodzi coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nośnik ciepła, energii, tlenu. Nośnik energii elektrycznej. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'środek (np. dyskietka, dysk, taśma magnetofonowa i filmowa, płyta kompaktowa) umożliwiający zapis, przechowywanie i odtwarzanie czegoś, np. obrazu, dźwięku, danych; nośnik danych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nośniki optyczne, magnetyczne. Nośnik informacji. Dyskietki to tani i bezpieczny nośnik pamięci. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}chem. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w analizie chemicznej: substancja, którą dodaje się do roztworu, aby wydzielić z niego inną substancję; strącana następnie w postaci osadu, na którym strącają się także oznaczone substancje śladowe; kolektor' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nośnik — m III, D. a, N. nośnikkiem; lm M. i 1. «środek transportowy, urządzenie transportowe» Nośniki drogowe, powietrzne, wodne. 2. «to, po czym, w czym coś przepływa, jest przenoszone; substancja przenosząca, przewodząca coś; to, na czym coś osiada,… …   Słownik języka polskiego

  • nośnik danych — {{/stl 13}}{{stl 8}}inform. {{/stl 8}}{{stl 7}}środek przeznaczony do przechowywania na nim przetworzonych na ciągi symboli danych (np. dysk, pamięć operacyjna komputera) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nósnik — a m (ọ̑) lingv. glas, ki nastane, ko gre zračni tok tudi skozi nosno votlino: nosnika m, n …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • БАЛКА СОСТАВНАЯ — балка, состоящая из отдельных элементов поясов, стенки, рёбер, прочно соединённых друг с другом (Болгарский язык; Български) съставна греда (Чешский язык; Čeština) rošt; členěný nosník; nosník složeného průřezu (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • БАЛКА ТРУБЧАТАЯ — балка с поперечным сечением в виде кольца (Болгарский язык; Български) тръбовидна греда (Чешский язык; Čeština) dutý nosník; skříňový nosník (Немецкий язык; Deutsch) Rohrträger (Венгерский язык; Magyar) csöszelvenyü gerenda (Монгольский язык)… …   Строительный словарь

  • ФЕРМА БЕЗРАСКОСНАЯ — [ФЕРМА РАМНАЯ] стержневая балочная конструкция, состоящая из параллельных поясов и жёстко соединённых с ними стоек, по аналогии названная фермой (Болгарский язык; Български) виренделова греда; рамкова ферма (Чешский язык; Čeština) rámový… …   Строительный словарь

  • Балка — Горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений, имеющая опору в двух или более точках. Балка, перекрывающая один пролет и имеющая две опоры, называется разрезной. Балка, перекрывающая несколько пролетов и имеющая несколько опор,… …   Строительный словарь

  • Балка неразрезная — балка, опирающаяся на несколько опор. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов статически неопределимая многопролётная балка, неразрывно связанная с опорами и имеющая непрерывное строение по всей длине (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • БАЛКА ВЫСОКАЯ — балка, высота стенки которой настолько велика, что требуется конструктивное обеспечение её местной устойчивости, например, рёбрами жёсткости (Болгарский язык; Български) висока греда (Чешский язык; Čeština) vysoký nosník (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • БАЛКА ГЛАВНАЯ — балка в системе балочной клетки или балочного пролётного строения моста, опирающаяся на стенки колонны или мостовой опоры (Болгарский язык; Български) главна греда (Чешский язык; Čeština) průvlak; hlavní nosník (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”